توضیحات باقری، نماینده مجلس درباره حواشی مواجهه نقدعلی و ضرغامی
توضیحات باقری، نماینده مجلس درباره حواشی مواجهه نقدعلی و ضرغامی

توضیحات باقری، نماینده مجلس درباره حواشی مواجهه نقدعلی و ضرغامی: 🔹نقدعلی با تندی به آقای ضرغامی عتاب کرد که «داستان این ترویج موسیقی و ضرب و آواز زنان چیست؟» 🔹 صلاح نیست که مناقشه برخی از نمایندگان با مسئولان دولتی در جامعه منعکس شود؛ برخی از خبرنگار دنبال حواشی هستند 🔹 خبرنگار برای پوشش اخبار […]

توضیحات باقری، نماینده مجلس درباره حواشی مواجهه نقدعلی و ضرغامی:

🔹نقدعلی با تندی به آقای ضرغامی عتاب کرد که «داستان این ترویج موسیقی و ضرب و آواز زنان چیست؟»

🔹 صلاح نیست که مناقشه برخی از نمایندگان با مسئولان دولتی در جامعه منعکس شود؛ برخی از خبرنگار دنبال حواشی هستند

🔹 خبرنگار برای پوشش اخبار جلسات صحن دعوت می‌شود نه اینکه از هرجا که دل‌شان خواست تصویر ثبت کنند. ‌