توقیف شناور ‌حامل ۲۵۰هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس
توقیف شناور ‌حامل ۲۵۰هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس

🔻توقیف شناور ‌حامل ۲۵۰هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس 🔹رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف یک فروند شناور حامل ۲۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه خبر داد.

🔻توقیف شناور ‌حامل ۲۵۰هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس

🔹رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف یک فروند شناور حامل ۲۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه خبر داد.