تولد بیش از ۶۰۰۰ چندقلو در کشور طی چهار ماه
تولد بیش از ۶۰۰۰ چندقلو در کشور طی چهار ماه

تولد بیش از ۶۰۰۰ چندقلو در کشور طی چهار ماه/ این شهر رکورد دار چندقلوزایی است بر پایه آمارهای اعلامی ثبت احوال کشور، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان تیر ماه ، بیش از ۶ هزار مورد چند قلو در کشور متولد شده است که بیشترین آن مربوط به تهران با ۹۱۳ مورد و خراسان […]

تولد بیش از ۶۰۰۰ چندقلو در کشور طی چهار ماه/ این شهر رکورد دار چندقلوزایی است

بر پایه آمارهای اعلامی ثبت احوال کشور، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان تیر ماه ، بیش از ۶ هزار مورد چند قلو در کشور متولد شده است که بیشترین آن مربوط به تهران با ۹۱۳ مورد و خراسان رضوی با ۵۷۳ تولد بوده است.

تهران نیز بیشترین رکورد را در تولد نوزاد پنج قلو داشته است.