تولید روزانه بیش از هزار تن آسفالت توسط شهرداری تبریز
تولید روزانه بیش از هزار تن آسفالت توسط شهرداری تبریز

ادامه نهضت آسفالت تولید روزانه بیش از هزار تن آسفالت توسط شهرداری تبریز شهردار تبریز از تولید بیش از یک هزار تن آسفالت به صورت روزانه خبر داد و گفت: پیمانکاران خصوصی تنها در توزیع آسفالت در معابر مشارکت دارند و آسفالت توسط شهرداری تولید می شود. به گزارش تایسیز نیوزبه نقل از شهریار، یعقوب […]

ادامه نهضت آسفالت

تولید روزانه بیش از هزار تن آسفالت توسط شهرداری تبریز

تولید روزانه بیش از هزار تن آسفالت توسط شهرداری تبریز

شهردار تبریز از تولید بیش از یک هزار تن آسفالت به صورت روزانه خبر داد و گفت: پیمانکاران خصوصی تنها در توزیع آسفالت در معابر مشارکت دارند و آسفالت توسط شهرداری تولید می شود.

به گزارش تایسیز نیوزبه نقل از شهریار، یعقوب هوشیار با بیان این مطلب اظهار کرد: بودجه آسفالت سال جاری شهرداری تبریز ۲۹۲ میلیارد تومان است که در مقایسه با سال گذشته ۴۲ درصد افزایش دارد.

وی با اشاره به اینکه آسفالت ریزی اساسی و لکه گیری موضعی یکی از برنامه‌های اصلی شهرداری تبریز در سال جاری است، تصریح کرد: برای تحقق این امر مهم بودجه عمرانی امسال به نسبت سال قبل ۲.۵ برابر افزایش داشته است.

هوشیار فصل کاری شهر تبریز را محدود دانست و گفت: بر همین اساس تا پایان شهریور امسال هیچ گونه چاله‌ای در معابر شهری وجود نخواهد داشت.در حوزه آسفالت و چاله زدایی اراده جدی وجود دارد و تلاش داریم تا پایان شهریورماه وضعیت آسفالت معابر را به نقطه‌ای قابل اتکا برسانیم.

شهردار تبریز با اشاره به افزایش تولید آسفالت طی دوره جدید مدیریت شهری تصریح کرد: میزان تولید آسفالت از روزانه ۲۰۰ تن در دوره قبلی مدیریت شهرداری به یک‌هزار تن در دوره فعلی افزایش یافته است که با راه اندازی کارخانه دوم آسفالت شهرداری تبریز این میزان تولید آسفالت نیز افزایش خواهد یافت.