تولید و فروش پودر بچه “جانسون اند جانسون” در جهان متوقف می شود
تولید و فروش پودر بچه “جانسون اند جانسون” در جهان متوقف می شود

تولید و فروش پودر بچه “جانسون اند جانسون” در جهان متوقف می شود 🔹به گزارش گاردین، شرکت جانسون اند جانسون اعلام کرد فروش محصول پودر بچه این شرکت که در آن از پودر تالک استفاده شده است، در سال ۲۰۲۳ در تمام جهان متوقف می‌شود. 🔹در سال‌های اخیر، افراد زیادی از این شرکت شکایت کرده‌اند […]

تولید و فروش پودر بچه “جانسون اند جانسون” در جهان متوقف می شود

🔹به گزارش گاردین، شرکت جانسون اند جانسون اعلام کرد فروش محصول پودر بچه این شرکت که در آن از پودر تالک استفاده شده است، در سال ۲۰۲۳ در تمام جهان متوقف می‌شود.

🔹در سال‌های اخیر، افراد زیادی از این شرکت شکایت کرده‌اند و مدعی شده‌اند که این پودر بچه، باعث ایجاد سرطان شده است.