توپ طلا در دست کریم بنزما
توپ طلا در دست کریم بنزما

🔻توپ طلا در دست کریم بنزما 🔹کریم بنزما مهاجم فرانسوی رئال مادرید با کسب اکثریت آرا و مطابق انتظار برنده توپ طلای سال ۲۰۲۲ فوتبال جهان و عنوان بهترین بازیکن مرد شد.

🔻توپ طلا در دست کریم بنزما

🔹کریم بنزما مهاجم فرانسوی رئال مادرید با کسب اکثریت آرا و مطابق انتظار برنده توپ طلای سال ۲۰۲۲ فوتبال جهان و عنوان بهترین بازیکن مرد شد.