تکذیب استعفای کتبی مدیرکل آموزش و پرورش استان
تکذیب استعفای کتبی مدیرکل آموزش و پرورش استان

🔵 تکذیب استعفای کتبی مدیرکل آموزش و پرورش استان 🔸جعفر پاشایی ضمن رد خبر استعفای کتبی یا برکناری خود از سمت مدیرکلی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار کرد: به احتمال زیاد در چند روز آینده شاهد جابجایی‌ در راس مدیریت آموزش و پرورش استان بوده و مراسم تکریم و معارفه نیز انجام خواهد شد.

🔵 تکذیب استعفای کتبی مدیرکل آموزش و پرورش استان

🔸جعفر پاشایی ضمن رد خبر استعفای کتبی یا برکناری خود از سمت مدیرکلی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار کرد: به احتمال زیاد در چند روز آینده شاهد جابجایی‌ در راس مدیریت آموزش و پرورش استان بوده و مراسم تکریم و معارفه نیز انجام خواهد شد.