تکذیب خشکی کامل دریاچه ارومیه/ هنوز کامل خشک نشده!
تکذیب خشکی کامل دریاچه ارومیه/ هنوز کامل خشک نشده!

💢 تکذیب خشکی کامل دریاچه ارومیه/ هنوز کامل خشک نشده! سخنگوی صنعت آب: ▫️اینکه در هفته‌های اخیر در فضای مجازی مکررا اعلام شده دریاچه ارومیه به طور کامل خشک شده، درست نیست. ▫️هنوز دریاچه به کمترین تراز تاریخ خود که در مهر ۹۴ بوده نرسیده است. ▫️در حال حاضر وسعت آب دریاچه ارومیه ۱۰۰۰ کیلومتر […]

💢 تکذیب خشکی کامل دریاچه ارومیه/ هنوز کامل خشک نشده!

سخنگوی صنعت آب: ▫️اینکه در هفته‌های اخیر در فضای مجازی مکررا اعلام شده دریاچه ارومیه به طور کامل خشک شده، درست نیست.

▫️هنوز دریاچه به کمترین تراز تاریخ خود که در مهر ۹۴ بوده نرسیده است.

▫️در حال حاضر وسعت آب دریاچه ارومیه ۱۰۰۰ کیلومتر مربع، تراز آب ۱۲۷۰.۱۸ متر و حجم آب موجود در دریاچه یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون مترمکعب است.