تیم ایران قهرمان کشتی فرنگی زاگرب شد
تیم ایران قهرمان کشتی فرنگی زاگرب شد

تیم ایران قهرمان کشتی فرنگی زاگرب شد با کسب مدال برنز امیر قاسمی منجزی در سنگین وزن، ۱۸ فرنگی کار اعزامی ایران به تورنمنت رنکینگ کرواسی با کسب ۴ مدال طلا، ۴ نقره و ۵ مدال برنز و کسب عنوان قهرمانی به کار خود پایان دادند.

تیم ایران قهرمان کشتی فرنگی زاگرب شد

با کسب مدال برنز امیر قاسمی منجزی در سنگین وزن، ۱۸ فرنگی کار اعزامی ایران به تورنمنت رنکینگ کرواسی با کسب ۴ مدال طلا، ۴ نقره و ۵ مدال برنز و کسب عنوان قهرمانی به کار خود پایان دادند.