ثبت‌نام در سامانه سماح شرط خروج زائران اربعین از مرزهای خوزستان
ثبت‌نام در سامانه سماح شرط خروج زائران اربعین از مرزهای خوزستان

ثبت‌نام در سامانه سماح شرط خروج زائران اربعین از مرزهای خوزستان استاندار خوزستان: بدون ثبت نام در سامانه سماح، امکان خروج زائران اربعین حسینی از مرزهای رسمی و بین المللی چذابه و شلمچه نیست.

ثبت‌نام در سامانه سماح شرط خروج زائران اربعین از مرزهای خوزستان

استاندار خوزستان: بدون ثبت نام در سامانه سماح، امکان خروج زائران اربعین حسینی از مرزهای رسمی و بین المللی چذابه و شلمچه نیست.