ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری از منزل
ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری از منزل

ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری از منزل رئیس دیوان عدالت اداری:ظرفیت ۱۰۰ درصدی برای ثبت دادخواست الکترونیکی در دیوان عدالت اداری وجود دارد. 🔹اکنون بیش از ۶۵ درصد دادخواست های بدوی به صورت الکترونیکی و باقی از طریق پست، دفاتر استانی یا مراجعه حضوری ثبت می‌شود. 🔹برای اولین بار در دیوان عدالت اداری خودکاربری […]

ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری از منزل

رئیس دیوان عدالت اداری:ظرفیت ۱۰۰ درصدی برای ثبت دادخواست الکترونیکی در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

🔹اکنون بیش از ۶۵ درصد دادخواست های بدوی به صورت الکترونیکی و باقی از طریق پست، دفاتر استانی یا مراجعه حضوری ثبت می‌شود.

🔹برای اولین بار در دیوان عدالت اداری خودکاربری تعریف شده به این صورت که افراد در منزل نیز می‌توانند دادخواست خود را در دیوان عدالت اداری ثبت کنند.