ثروتمندترین زن آسیا نیمی از ثروت خود را از دست داد
ثروتمندترین زن آسیا نیمی از ثروت خود را از دست داد

ثروتمندترین زن آسیا نیمی از ثروت خود را از دست داد 🔹ثروتمندترین زن آسیا به دلیل بحران املاک در چین که به شدت این بخش را تضعیف کرده، نیمی از ثروت خود را از دست داده است. 🔹بر اساس رتبه بندی میلیاردر‌های بلومبرگ، ثروت یانگ هویان چینی الاصل سال گذشته ۲۳.۷ میلیارد دلار ارزش داشت، […]

ثروتمندترین زن آسیا نیمی از ثروت خود را از دست داد

🔹ثروتمندترین زن آسیا به دلیل بحران املاک در چین که به شدت این بخش را تضعیف کرده، نیمی از ثروت خود را از دست داده است.

🔹بر اساس رتبه بندی میلیاردر‌های بلومبرگ، ثروت یانگ هویان چینی الاصل سال گذشته ۲۳.۷ میلیارد دلار ارزش داشت، اما اکنون تنها ۱۱.۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود