جام‌‌جهانی دهم شهریور وارد تهران می‌شود
جام‌‌جهانی دهم شهریور وارد تهران می‌شود

جام‌‌جهانی دهم شهریور وارد تهران می‌شود 🔹کاپ جام‌‌جهانی قرار است روز دهم شهریور وارد تهران شود و با هماهنگی فدراسیون فوتبال مراسم ویژه‌ای در این خصوص برگزار خواهد شد.

جام‌‌جهانی دهم شهریور وارد تهران می‌شود

🔹کاپ جام‌‌جهانی قرار است روز دهم شهریور وارد تهران شود و با هماهنگی فدراسیون فوتبال مراسم ویژه‌ای در این خصوص برگزار خواهد شد.