جام جهانی فوتبال به سود کدام کشور است؟
جام جهانی فوتبال به سود کدام کشور است؟

🔻جام جهانی فوتبال به سود کدام کشور است؟ 🔹تحلیل آمارها نشان می‌دهد جام جهانی فوتبال در قطر، به سود کشورهای خلیج فارس تمام خواهد شد و به جز میزبان، کشوری که بیشترین سود از سفر تماشاچیان جام جهانی عاید آن خواهد شد، امارات متحده عربی است.

🔻جام جهانی فوتبال به سود کدام کشور است؟

🔹تحلیل آمارها نشان می‌دهد جام جهانی فوتبال در قطر، به سود کشورهای خلیج فارس تمام خواهد شد و به جز میزبان، کشوری که بیشترین سود از سفر تماشاچیان جام جهانی عاید آن خواهد شد، امارات متحده عربی است.