جام جهانی قطر؛ بالاترین پاداش مالی در تاریخ مسابقات
جام جهانی قطر؛ بالاترین پاداش مالی در تاریخ مسابقات

جام جهانی قطر؛ بالاترین پاداش مالی در تاریخ مسابقات 🔹همه تیم های شرکت کننده در مسابقات جام جهانی قطر، ۱٫۵ میلیون یورو پاداش دریافت خواهند کرد. 🔹همچنین به تیم هایی که از مرحله نخست مسابقات بتوانند صعود کنند ۹ میلیون دلار پرداخت خواهد شد.

جام جهانی قطر؛ بالاترین پاداش مالی در تاریخ مسابقات

🔹همه تیم های شرکت کننده در مسابقات جام جهانی قطر، ۱٫۵ میلیون یورو پاداش دریافت خواهند کرد.

🔹همچنین به تیم هایی که از مرحله نخست مسابقات بتوانند صعود کنند ۹ میلیون دلار پرداخت خواهد شد.