جانی دپ علیه همسر سابقش امبر هرد در دادگاه شهادت داد که هرگز او را نزده است
جانی دپ علیه همسر سابقش امبر هرد در دادگاه شهادت داد که هرگز او را نزده است

جانی دپ علیه همسر سابقش امبر هرد در دادگاه شهادت داد که هرگز او را نزده است 🔹این دادگاه به خاطر یادداشتی که خانم هرد در سال ۲۰۱۸ برای واشنگتن پست نوشت برگزار می‌شود.🔹 او در این یادداشت خود را قربانی خشونت خانگی معرفی کرده بود. جانی دپ هر گونه آزار فیزیکی را تکذیب می‌کند […]

جانی دپ علیه همسر سابقش امبر هرد در دادگاه شهادت داد که هرگز او را نزده است

🔹این دادگاه به خاطر یادداشتی که خانم هرد در سال ۲۰۱۸ برای واشنگتن پست نوشت برگزار می‌شود.🔹 او در این یادداشت خود را قربانی خشونت خانگی معرفی کرده بود. جانی دپ هر گونه آزار فیزیکی را تکذیب می‌کند و از بابت بدنام شدن خود به واسطه این اتهام، خواستار ۵۰ میلیون دلار غرامت شده است.🔹هرد هم در یک شکایت قضایی متقابل، خسارت ۱۰۰ میلیون دلاری طلب کرده است.🔹این دادگاه مدنی پرسروصدا در ویرجینا برگزار می‌شود و دو هفته از آن سپری شده است.🔹تیم وکلای دپ صحبت‌های هرد درباره خشونت خانگی را “دروغی” می‌دانند که برای تخریب شهرت این بازیگر هالیوود مطرح شده است.🔹جانی دپ در دادگاه گفت من هرگز خانم هرد را به آن شکل نزدم و هیچ زن دیگری را هم در زندگی‌ام نزده‌ام.