جان باختن خواهر نخست وزیر سوریه و ١١ فرزند و نوه اش در زلزله
جان باختن خواهر نخست وزیر سوریه و ١١ فرزند و نوه اش در زلزله

جان باختن خواهر نخست وزیر سوریه و ١١ فرزند و نوه اش در زلزله 🔹در اثر زلزله ای که سوریه را به لرزه در آورد خواهر نخست وزیر سوریه به همراه ١١ فرزند و نوه هایش در خانه خود در  شهر «حماه» کشته شدند. 🔹«نسوم عرنوس» خواهر«حسین عرنوس» به همراه یازده فرزند و نوه اش  […]

جان باختن خواهر نخست وزیر سوریه و ١١ فرزند و نوه اش در زلزله

🔹در اثر زلزله ای که سوریه را به لرزه در آورد خواهر نخست وزیر سوریه به همراه ١١ فرزند و نوه هایش در خانه خود در  شهر «حماه» کشته شدند.

🔹«نسوم عرنوس» خواهر«حسین عرنوس» به همراه یازده فرزند و نوه اش  در  شهر حماه و در  پی زلزله شدید امروز که سوریه را به لرزه در آورد جان خود را از دست دادند.