جان کربی: اگر پوتین تصمیم به خروج نیروهایش از اوکراین بگیرد، جنگ همین امروز می‌تواند پایان یابد
جان کربی: اگر پوتین تصمیم به خروج نیروهایش از اوکراین بگیرد، جنگ همین امروز می‌تواند پایان یابد

🔻جان کربی: اگر پوتین تصمیم به خروج نیروهایش از اوکراین بگیرد، جنگ همین امروز می‌تواند پایان یابد هماهنگ‌‌کننده ارتباطات شورای امنیت کاخ سفید: ما می‌خواهیم شاهد پایان جنگ در اوکراین باشیم و اگر پوتین تصمیم به خروج نیروهایش بگیرد، این جنگ همین امروز می‌تواند پایان یابد. 🔹اما پوتین تاکنون تمایلی برای گفت‌وگو از خود نشان […]

🔻جان کربی: اگر پوتین تصمیم به خروج نیروهایش از اوکراین بگیرد، جنگ همین امروز می‌تواند پایان یابد

هماهنگ‌‌کننده ارتباطات شورای امنیت کاخ سفید: ما می‌خواهیم شاهد پایان جنگ در اوکراین باشیم و اگر پوتین تصمیم به خروج نیروهایش بگیرد، این جنگ همین امروز می‌تواند پایان یابد.

🔹اما پوتین تاکنون تمایلی برای گفت‌وگو از خود نشان نداده است، اما زلنسکی می‌خواهد به دفاع از کشورش ادامه دهد و ما از او حمایت خواهیم کرد.