جبلی: مانع رفتن مجریانی که تمایل به همکاری ندارند، نمی‌شویم
جبلی: مانع رفتن مجریانی که تمایل به همکاری ندارند، نمی‌شویم

🔻جبلی: مانع رفتن مجریانی که تمایل به همکاری ندارند، نمی‌شویم رئیس صدا و سیما درباره خداحافظی تعدادی از مجریان این سازمان در پی تحولات اخیر کشور گفت: همکارانی که کار در صدا و سیما را برای خود یک سرمایه و ارزش ملی می‌دانند، با ما کار می‌کنند و اگر کسی متناسب با این میل و […]

🔻جبلی: مانع رفتن مجریانی که تمایل به همکاری ندارند، نمی‌شویم

رئیس صدا و سیما درباره خداحافظی تعدادی از مجریان این سازمان در پی تحولات اخیر کشور گفت: همکارانی که کار در صدا و سیما را برای خود یک سرمایه و ارزش ملی می‌دانند، با ما کار می‌کنند و اگر کسی متناسب با این میل و تمایل واقعی نخواهد حرکت کند، مانع آنها نخواهیم شد.