جدول تیم‌های صعود کننده لیگ ملت های والیبال
جدول تیم‌های صعود کننده لیگ ملت های والیبال

جدول تیم‌های صعود کننده لیگ ملت های والیبال 🔹۸ تیم ابتدایی به دور حذفی مسابقات صعود می‌کنند. 🔹در صورت پیروزی هلند در هر دو بازی، ایران هشتم می‌شود. 🔹دور حذفی به صورت حذفی و ضربدری بین تیم‌ها برگزار می‌شود(۱ با ۸، ۲ با ۷، ۳ با ۶ و ۴ با ۵)

جدول تیم‌های صعود کننده لیگ ملت های والیبال

🔹۸ تیم ابتدایی به دور حذفی مسابقات صعود می‌کنند.

🔹در صورت پیروزی هلند در هر دو بازی، ایران هشتم می‌شود.

🔹دور حذفی به صورت حذفی و ضربدری بین تیم‌ها برگزار می‌شود(۱ با ۸، ۲ با ۷، ۳ با ۶ و ۴ با ۵)