جدیدترین تصویر از پیروز توله یوزپلنگ ایرانی در هشتمین ماه زندگی
جدیدترین تصویر از پیروز توله یوزپلنگ ایرانی در هشتمین ماه زندگی

📸 جدیدترین تصویر از پیروز توله یوزپلنگ ایرانی در هشتمین ماه زندگی المیرا شریفی گوینده تلویزیون با انتشار این عکس در توییتر نوشت: 🔹این تصویر طی دیداری که چند روز پیش برای ضبط برنامه داشتیم ثبت شد.

📸 جدیدترین تصویر از پیروز توله یوزپلنگ ایرانی در هشتمین ماه زندگی

المیرا شریفی گوینده تلویزیون با انتشار این عکس در توییتر نوشت: 🔹این تصویر طی دیداری که چند روز پیش برای ضبط برنامه داشتیم ثبت شد.