جریان‌سازان از مدیریت شهری تبریز چه می‌خواهند؟
جریان‌سازان از مدیریت شهری تبریز چه می‌خواهند؟

شوک های مدیریتی هوشیار به شهرداری تبریز واکنش ها و مقاومت‌هایی را در بر دارد.به گزارش تایسیزنیوز، یعقوب هوشیار در دومین سال مدیریت خود بر شهرداری کلان شهر تبریز شوک های مدیریتی را اعمال می کند که گاه برای نزدیکترین مدیرانش نیز غافلگیرانه است.چالش روز، مردم تبریز از حدود دو دهه قبل مدیرانی را در […]

شوک های مدیریتی هوشیار به شهرداری تبریز واکنش ها و مقاومت‌هایی را در بر دارد.
به گزارش تایسیزنیوز، یعقوب هوشیار در دومین سال مدیریت خود بر شهرداری کلان شهر تبریز شوک های مدیریتی را اعمال می کند که گاه برای نزدیکترین مدیرانش نیز غافلگیرانه است.
چالش روز، مردم تبریز از حدود دو دهه قبل مدیرانی را در بدنه شهرداری تبریز مشاهده می کنند که گویا قرار نیست هیچگاه از صحنه مدیریتی این شهر حذف شوند و تغییر این مدیران نیز تنها به تعویض صندلی آنها منجر میشود.
برخی از این مدیران با نفوذ هایی که در جریانات سیاسی و فرهنگی شهر تبریز دارند به راحتی می توانند جریانات مدیریت شهرداری را که سرشار از منابع مالی غیر دولتی است کنترل کنند.
افرادی که به راحتی جریان سازی می کنند و گاه پشت سر خانواده معزز شهدا و بسیجیان نیز پنهان شده و اعمال قدرت می کنند.
نمونه بارز این موضوع حدود ۱۰ سال قبل در جریان بازسازی فاز دوم گلزار شهدای وادی رحمت تبریز بود که تجمع سازماندهی شده در گلزار شهدا مانع از انجام بازسازی و بازگشت بودجه شد و در نمونه اخیر به دنبال تغییر شهردار منطقه ۶ تبریز تعدادی که گفته می شد از خانواده ایثارگران هستند در محوطه عمارت شهرداری تجمع و نسبت به این جابجایی اعتراض کردند که البته در نمونه اخیر شهردارتسلیم این تجمع نشد.
در برابر اعمال نفوذهای برخی افراد و جریانها به نظر می رسد یعقوب هوشیار در دومین سال مدیریت خود روش مدیریتی شوک گونه را اعمال می کند تا افراد پشت پرده که به عناوین مختلفی از آنان نامبرده می شود نتوانند تاثیر گذاری کنند که البته برای این تغییرات بدنه شهرداری و شخص شهردار متحمل هزینه هایی هم می شود.
یکی از این موارد تغییر وضعیت پیمانکاران فضای سبز تبریز بود که در ماه های اخیر با مقاومت های زیادی روبرو شده اما تا کنون هوشیار از موضع خود عقب ننشسته است.
تغییرات گسترده در سطح مدیران ارشد شهرداری تبریز اقدام غافلگیرانه دیگری بود که البته با جسارت بالایی انجام شده و پس لرزهای آن هنوز ادامه دارد.
تداوم این وضعیت شاید بتواند مدیریت شهری تبریز را در یکی دو سال آینده با شرایط بهترو شفاف تری روبرو کند و از تاثیر گذاری عده ای خاص به صورت پشت پرده بکاهد.
از طرف دیگر با به خطر افتادن منافع عده ای که سالهاست ثروت بالایی اندوخته اند، حرکتهایی عوام فریبانه نیز رخ میدهد که البته چالش‌ها و موانعی را حتی در امور عادی مدیریت شهر فراهم میکند.