جزئیات برگزاری المپیاد علمی دانشجویی اعلام شد
جزئیات برگزاری المپیاد علمی دانشجویی اعلام شد

شرایط و ضوابط برگزاری بیست و نهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد. به گزارش تایسیزنیوز، همزمان با برگزاری آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در روز جمعه چهارم اسفندماه ۱۴۰۲ اولین مرحله آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور در دوره بیست و نهم در مجموعه‌های امتحانی مندرج در جدول زیر برگزار می‌شود: […]

شرایط و ضوابط برگزاری بیست و نهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد.

به گزارش تایسیزنیوز، همزمان با برگزاری آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در روز جمعه چهارم اسفندماه ۱۴۰۲ اولین مرحله آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور در دوره بیست و نهم در مجموعه‌های امتحانی مندرج در جدول زیر برگزار می‌شود:

در سال ۱۴۰۳ نیز همانند سال ۱۴۰۲ علاوه بر ۲۴ رشته المپیادی جدول فوق، المپیاد بین رشته‌ای سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت نیز برگزار می‌شود.

پس از آزمون کارشناسی ارشد نفرات برگزیده در مجموعه‌های امتحانی شیمی، زیست شناسی، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی متالوژی و مواد، مهندسی کشاورزی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی پزشکی، توسط شورای مربوطه در سازمان سنجش تعیین می‌شود و این افراد در صورت علاقه‌مندی می‌توانند به‌جای شرکت در رشته اصلی المپیاد مربوطه در المپیاد سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت شرکت کنند.

دانشجویانی که حداقل ۷۰ واحد درسی گذرانده باشند، می‌توانند متقاضی شرکت در المپیاد این رشته‌ها باشند.

مواد امتحانی مرحله اول المپیاد مانند مواد امتحانی مقطع کارشناسی ارشد است.