جزئیات تازه از قتل رئیس اسبق سازمان پزشکی قانونی‌
جزئیات تازه از قتل رئیس اسبق سازمان پزشکی قانونی‌

جزئیات تازه از قتل رئیس اسبق سازمان پزشکی قانونی‌ 🔹بررسی های دوربین های مداربسته اطراف خانه دکتر علی محفوظی ، جزئیات تازه ای از قتل رئیس اسبق سازمان  پزشکی قانونی را فاش کرد. 🔹بر اساس فیلم های ضبط شده ، قاتل صورت و خود را با ماسک بهداشتی پوشانده و کلاهی به سر گذاشته بود. […]

جزئیات تازه از قتل رئیس اسبق سازمان پزشکی قانونی‌ 🔹بررسی های دوربین های مداربسته اطراف خانه دکتر علی محفوظی ، جزئیات تازه ای از قتل رئیس اسبق سازمان  پزشکی قانونی را فاش کرد.

🔹بر اساس فیلم های ضبط شده ، قاتل صورت و خود را با ماسک بهداشتی پوشانده و کلاهی به سر گذاشته بود. او با خروج دکتر محفوظی از خانه ، خود را به او رسانده و با خارج کردن اسلحه کلتی از کیف خود، از پشت سر به پزشک ۸۵ ساله شلیک کرد و از محل گریخت .

🔹به گفته برخی شاهدان، قاتل با کمک مرد موتورسواری که انتظار او را می کشید توانست از محل فرار کند.

🔹با کشف سرنخ هایی از ضارب ، تحقیقات پلیس تهران برای رازگشایی از قتل ادامه دارد.