جزئیات حمله سایبری به زیرساخت‌های کشور
جزئیات حمله سایبری به زیرساخت‌های کشور

جزئیات حمله سایبری به زیرساخت‌های کشور معاون توسعه و ارزیابی مرکز مدیریت و راهبردی افتا: 🔹این حمله با استفاده از یک حفره امنیتی که در یکی از نرم افزار های پرکابرد یکی از سازمان های کشور طراحی شده بوده است که مهاجمین در ابتدا توانسته بودند به بیش از ۱۰۰ وب سایت سازمان های دولتی […]

جزئیات حمله سایبری به زیرساخت‌های کشور

معاون توسعه و ارزیابی مرکز مدیریت و راهبردی افتا: 🔹این حمله با استفاده از یک حفره امنیتی که در یکی از نرم افزار های پرکابرد یکی از سازمان های کشور طراحی شده بوده است که مهاجمین در ابتدا توانسته بودند به بیش از ۱۰۰ وب سایت سازمان های دولتی و خصوصی کشور نفوذ اولیه داشته باشند که این حمله کشف و خنثی شد.🔹 هیچ گونه آسیبی به زیر ساخت ها وارد نشده و اطلاعاتی سرقت نشده است.