جزئیات دستمزد بنزما در عربستان؛ ماهانه ۹۰۰ میلیارد تومان
جزئیات دستمزد بنزما در عربستان؛ ماهانه ۹۰۰ میلیارد تومان

جزئیات دستمزد بنزما در عربستان؛ ماهانه ۹۰۰ میلیارد تومان 🔹قرارداد دوساله بنزما با الاتحاد به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال سعودی (بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان) است دستمزد ماهیانه کاپیتان رئال در الاتحاد ۶۶ میلیون ریال (بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان) است. بنزما هفته‌ای ۱۴ میلیون رئال (بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان)، […]

جزئیات دستمزد بنزما در عربستان؛ ماهانه ۹۰۰ میلیارد تومان

🔹قرارداد دوساله بنزما با الاتحاد

به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال سعودی (بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان) است

دستمزد ماهیانه کاپیتان رئال در الاتحاد ۶۶ میلیون ریال (بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان) است.

بنزما هفته‌ای ۱۴ میلیون رئال (بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان)، روزانه ۲ ملیون ریال (بیش از ۲۶ میلیارد تومان) و ساعتی ۸۸ هزار ریال (بیش از یک میلیارد تومان) به دست می‌آورد.

مارا دنبال کنید