جزئیات طرح پیشنهادی تحقیق و تفحص مجلس: فیلترینگ چه مقدار به مردم و کشور آسیب زده است؟
جزئیات طرح پیشنهادی تحقیق و تفحص مجلس: فیلترینگ چه مقدار به مردم و کشور آسیب زده است؟

جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از فیلترینگ گفت: به زودی طرح ثبت و برروی سامانه بارگذاری می شود که نمایندگان متقاضی آن را امضا کنند. به گزارش تایسیزنیوز، نماینده مردم مرودشت در مجلس با بیان اینکه این طرح دارای ۴ محور است اظهار کرد: از مهم‌ترین محورهای این طرح […]

جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از فیلترینگ گفت: به زودی طرح ثبت و برروی سامانه بارگذاری می شود که نمایندگان متقاضی آن را امضا کنند.
 
به گزارش تایسیزنیوز، نماینده مردم مرودشت در مجلس با بیان اینکه این طرح دارای ۴ محور است اظهار کرد: از مهم‌ترین محورهای این طرح این است که در حوزه امنیت اجتماعی و اخلاقی آیا تاثیر گذار بوده یا نه؟ همچنین گردش مالی و بازار مالی که ایجاد کرده و اینکه چه میزان به کشور و مردم آسیب می زند نیز محور دیگر است. 

وی بیان کرد: در این طرح تلاش می کنیم دست های پشت پرده را نیز مشخص کنیم و اینکه چه جریاناتی از تصمیماتی که در حوزه فیلترینگ گرفته می شود،حمایت می کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت: وزارت ارتباطات می گوید فیلترینگ ارتباطی با من ندارد و از جای دیگری دستور می دهند. این موضوع به شوراهای  عالی امنیت ملی و فضای مجازی ربط دارد. ولی طبق قانون آن نهادی که مجلس می تواند از آن تحقیق و تفحص داشته باشد وزارت ارتباطات است چرا که آنها اطلاعات و آمار را دارند و باید پاسخگو باشد و وزیر است که باید از حق مردم دفاع کند.