جزییات تحریم‌های احتمالی اروپا ضد ایران
جزییات تحریم‌های احتمالی اروپا ضد ایران

جزییات تحریم‌های احتمالی اروپا ضد ایران 🔹سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران افراد و نهادهای دخیل در «سرکوب اعتراضات ایران» و نهادهای فعال در ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه را هدف خواهد گرفت. 🔹اتحادیه اروپا از ماه اکتبر تا کنون دو بسته تحریمی علیه ایران اعمال کرده است.

جزییات تحریم‌های احتمالی اروپا ضد ایران

🔹سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران افراد و نهادهای دخیل در «سرکوب اعتراضات ایران» و نهادهای فعال در ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه را هدف خواهد گرفت.

🔹اتحادیه اروپا از ماه اکتبر تا کنون دو بسته تحریمی علیه ایران اعمال کرده است.