جسدفروشی برای تست انفجار
جسدفروشی برای تست انفجار

🔘 جسدفروشی برای تست انفجار 🔺 چندین شرکت در آمریکا با اینکه به خانواده درگذشتگان قول داده بودند با اجساد آنها با احترام برخورد خواهد شد، جسد متوفی را برای   آزمایش‌های انفجار به ارتش فروختند. 🔺 برای نمونه شرکت Biological Resource Center «مرکز منابع زیستی» به مدیریت استفان گر، جسد افراد مختلفی را که اغلب  […]

🔘 جسدفروشی برای تست انفجار

🔺 چندین شرکت در آمریکا با اینکه به خانواده درگذشتگان قول داده بودند با اجساد آنها با احترام برخورد خواهد شد، جسد متوفی را برای   آزمایش‌های انفجار به ارتش فروختند.

🔺 برای نمونه شرکت Biological Resource Center «مرکز منابع زیستی» به مدیریت استفان گر، جسد افراد مختلفی را که اغلب  مسن بودند به ارتش فروخته بود.

🔺 به گزارش واشنگتن پست، در شرکت یادشده که فقط یکی از شرکت‌های جسدفروش بود میزی پیدا شد که مملو از سرهای انسان بوده و یک بالاتنه کشف شد که سر فرد دیگری به آن دوخته شده بود.

🔺 مارک کوینار، یک کارمند بازنشسته اف‌بی‌آی این صحنه را با هیولای فرانکشتاین نوشته ماری شلی مقایسه کرد و گفت: بسیاری از همکاران ما حاضر نشدند دوباره و برای ادامه بازرسی به این شرکت بازگردند.