جسد ۱۰ قربانی قایق گردشگری ناپدید شده در شمال ژاپن پیدا شد
جسد ۱۰ قربانی قایق گردشگری ناپدید شده در شمال ژاپن پیدا شد

جسد ۱۰ قربانی قایق گردشگری ناپدید شده در شمال ژاپن پیدا شد 🔹یک روز پس از ناپدید شدن یک کشتی کوچک تفریحی در آب‌های سرد شمال ژاپن در نزدیکی سواحل جزیره هوکایدو، امدادگران در روز یکشنبه ۲۴ آوریل (۴ اردیبهشت) اعلام کردند که جسد ۱۰ نفر از سرنشینان را از آب گرفته‌اند

جسد ۱۰ قربانی قایق گردشگری ناپدید شده در شمال ژاپن پیدا شد 🔹یک روز پس از ناپدید شدن یک کشتی کوچک تفریحی در آب‌های سرد شمال ژاپن در نزدیکی سواحل جزیره هوکایدو، امدادگران در روز یکشنبه ۲۴ آوریل (۴ اردیبهشت) اعلام کردند که جسد ۱۰ نفر از سرنشینان را از آب گرفته‌اند