جلسه مجلس برای بررسی ناآرامی‌های اخیر
جلسه مجلس برای بررسی ناآرامی‌های اخیر

جلسه مجلس برای بررسی ناآرامی‌های اخیر 🔹سیدنظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس فردا در جلسه غیر علنی به بررسی اتفاقات اخیر با حضور وحیدی وزیر کشور می پردازد. 🔹به گفته وی از فرمانده فراجا (فرماندهی نیروی انتظامی) برای حضور در جلسه غیرعلنی دعوت شده اما هنوز حضور او قطعی نیست.

جلسه مجلس برای بررسی ناآرامی‌های اخیر

🔹سیدنظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس فردا در جلسه غیر علنی به بررسی اتفاقات اخیر با حضور وحیدی وزیر کشور می پردازد.

🔹به گفته وی از فرمانده فراجا (فرماندهی نیروی انتظامی) برای حضور در جلسه غیرعلنی دعوت شده اما هنوز حضور او قطعی نیست.