جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوعات اقتصادی
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوعات اقتصادی

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوعات اقتصادی 🔹مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، کاهش تورم، کنترل و هدایت نقدینگی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم را بررسی کرد. 🔹اعضای مجمع با بررسی پیشنهاد کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، در موضوع ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و […]

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوعات اقتصادی

🔹مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، کاهش تورم، کنترل و هدایت نقدینگی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم را بررسی کرد.

🔹اعضای مجمع با بررسی پیشنهاد کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، در موضوع ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و کاهش نرخ تورم به میزان ۷واحد درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و تک رقمی کردن آن تا پایان برنامه به جمع‌بندی رسیدند.

🔹اعضای مجمع همچنین مقرر کردند: کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی به گونه ای که در هر سال حداقل ۲۰درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شود.

🔹در این جلسه آیت‌الله رئیسی، با اشاره به اهتمام دولت به کنترل نقدینگی و اهمیت هماهنگی میان سیاست‌های کلی و برنامه های تحولی در دولت گفت: توجه به سیاست‌های دولت، آهنگ حرکت در کشور را هماهنگ‌تر می‌کند.