جمعی از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند
جمعی از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند

جمعی از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند 🔹جمعی از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس و خانواده‌های شهدا در آستانه هفته دفاع مقدس، صبح چهارشنبه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با مقام معظم رهبری دیدار خواهند کرد

جمعی از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند

🔹جمعی از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس و خانواده‌های شهدا در آستانه هفته دفاع مقدس، صبح چهارشنبه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با مقام معظم رهبری دیدار خواهند کرد