جمهوری آذربایجان علت انصراف كشتى‌گیرش از رويارويى با حريف ايرانى را مصدوميت اعلام كرد
جمهوری آذربایجان علت انصراف كشتى‌گیرش از رويارويى با حريف ايرانى را مصدوميت اعلام كرد

جمهوری آذربایجان علت انصراف كشتى‌گیرش از رويارويى با حريف ايرانى را مصدوميت اعلام كرد 🔹انصراف مشویلدیشویلی کشتی‌گیر گرجی‌الاصل وزن ۱۲۵ کیلوگرم تیم ملی آزاد به دلیل مصدومیت در مسابقه فینال (زاگرب)برابر امیرحسین زارع کشتی‌گیر تیم‌ ملی ایران واكنش‌هاى زيادى در پى داشت. 🔹بسيارى از رسانه‌ها اين انصراف را نشانه گسترش تنش ميان باكو و تهران […]

جمهوری آذربایجان علت انصراف كشتى‌گیرش از رويارويى با حريف ايرانى را مصدوميت اعلام كرد

🔹انصراف مشویلدیشویلی کشتی‌گیر گرجی‌الاصل وزن ۱۲۵ کیلوگرم تیم ملی آزاد به دلیل مصدومیت در مسابقه فینال (زاگرب)برابر امیرحسین زارع کشتی‌گیر تیم‌ ملی ایران واكنش‌هاى زيادى در پى داشت.

🔹بسيارى از رسانه‌ها اين انصراف را نشانه گسترش تنش ميان باكو و تهران به عرصه ورزش دانستند.

🔹در پى اين تحليل‌ها و احتمالا براى فرار از تنبيه ، فدراسیون کشتی جمهوری آذربایجان اعلام كرد گئورگی مصدوم بوده است.