جنگنده‌های کره شمالی هم به پرواز در آمدند
جنگنده‌های کره شمالی هم به پرواز در آمدند

جنگنده‌های کره شمالی هم به پرواز در آمدند 🔹منابع کره‌ای اعلام کردند چندین فروند جنگنده نیروی هوایی کره شمالی از زمین به هوا برخواسته‌اند 🔹منابع مذکور مشخص نکردند که جنگنده‌های فوق به کدام مقصد پرواز کرده‌اند.

جنگنده‌های کره شمالی هم به پرواز در آمدند

🔹منابع کره‌ای اعلام کردند چندین فروند جنگنده نیروی هوایی کره شمالی از زمین به هوا برخواسته‌اند

🔹منابع مذکور مشخص نکردند که جنگنده‌های فوق به کدام مقصد پرواز کرده‌اند.