جوانان هندی برای تحصیل در دانشگاه در راه تبریز
جوانان هندی برای تحصیل در دانشگاه در راه تبریز

رئیس دانشگاه تبریز گفت: در کشورهای ترکیه، عراق و روسیه رایزنان علمی و فرهنگی فعالی داریم که وارد مذاکره شدیم، همچنین سفیر هند هم علاقمندی به حضور دانشجویان کشورشان در دانشگاه تبریز دارد که نشان از پتانسیل های بالای منطقه در جذب سفیران علمی کشورهای منطقه دارد. به گزارش تایسیزنیوز، صفر نصراله‌زاده، رئیس دانشگاه تبریز […]

رئیس دانشگاه تبریز گفت: در کشورهای ترکیه، عراق و روسیه رایزنان علمی و فرهنگی فعالی داریم که وارد مذاکره شدیم، همچنین سفیر هند هم علاقمندی به حضور دانشجویان کشورشان در دانشگاه تبریز دارد که نشان از پتانسیل های بالای منطقه در جذب سفیران علمی کشورهای منطقه دارد.

به گزارش تایسیزنیوز، صفر نصراله‌زاده، رئیس دانشگاه تبریز در دیدار با شهردار تبریز اظهار کرد: همایش فرصت‌های سرمایه گذاری ۲۰۲۳  بستری مناسب برای تامین مسیر رشد و نوآوری خواهد بود تا ایده‌های جدید و زایش فکر و برنامه های نو ایجاد شود.

وی افزود: در حالت کلی برنامه‌ریزی و برگزاری در مسیر جذب علمای رشته های مختلف انجام می‌شود تا همایش علمی بخصوص با حضور شرکت‌های دانش بنیان‌ها غنای علمی فراهم کند.

نصراله‌زاده گفت: در کشورهای ترکیه، عراق و روسیه رایزنان علمی و فرهنگی فعالی داریم که وارد مذاکره شدیم، همچنین سفیر هند هم علاقمندی به حضور دانشجویان کشورشان در دانشگاه تبریز دارند، که نشان از پتانسیل‌های بالای منطقه در جذب سفیران علمی کشورهای منطقه دارد.

ظرفیت رایزنان علمی نقطه قوت همایش بین المللی فرصت سرمایه گذاری تبریز است

شهردار تبریز نیز در این دیدار گفت: پتانسیل رایزن‌های علمی در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری ۲۰۲۳ گام مهمی در جذب سرمایه گذار و معرفی توانمندی‌های علمی، اجتماعی و اقتصادی منطقه خواهد بود.

 یعقوب هوشیار با تاکید بر اهمیت هرچه پربارتر برگزار شدن بخش علمی همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری تبریز ۲۰۲۳، اظهار داشت: مذاکرات قبلی با دانشگاه‌ها و اساتید را پیگیری و یادآوری کرده و با سفارش تهیه مقالاتی در زمینه سوژه‌های مورد نیاز و اولویت‌دار، با دانشگاه‌های جدید وارد مذاکره می شویم.

وی با بیان اینکه قطعا افراد علاقمندی در خارج از کشور در بحث سرمایه‌گذاری و بخش علمی وجود دارند، گفت: قبلا در این زمینه جدیت وجود نداشته ولی دانشگاه می‌تواند رایزن‌های علمی را با تماس‌ها و ارتباطات بیشتر جذب کند.

هوشیار با تاکید بر ضرورت مذاکره با رایزن‌های علمی برای تقویت بخش علمی همایش و جذب متخصصان حوزه‌های مختلف به همایش، افزود: با سفرای کشورهای روسیه، چین، هند دیدارهایی داشتیم که برای حضور در تبریز و همکاری در بخش‌های علمی و سرمایه‌گذاری به شدت علاقمند هستند.

شهردار تبریز خاطرنشان کرد: در بحث دانش بنیان‌ها ظرفیت دانشگاه تبریز مهم و قابل توجه است، در نظر داریم دفترچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری تدوین و حداقل ۵۰ موضوع تعریف و معرفی شود.

یعقوب هوشیار با بیان اینکه نمایشگاهی در این زمینه برگزار خواهد شد، گفت: در این همایش فقط صرفا مبحث مدیریت شهری مطرح نیست، اساس درآمدهای پایدار قسمتی خارج از بحث مدیریت شهری است که مباحث اعظمی در بخش سرمایه‌گذاری از جمله موضوع ارزش افزوده اهمیت غالب را شامل می شود.