جوانی جمعیت یکی از دغدغه‌های اصلی مراجع و علما است
جوانی جمعیت یکی از دغدغه‌های اصلی مراجع و علما است

🔻جوانی جمعیت یکی از دغدغه‌های اصلی مراجع و علما است حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: 🔹جوانی جمعیت را یکی از دغدغه‌های اصلی مراجع و علما است. باید با ایجاد مشوق‌های لازم و برداشتن موانع موجود در راستای جوانی جمعیت و آموزش به خانواده‌ها تلاش کرد. 🔹دشمن همواره به دنبال تضعیف سلامت و […]

🔻جوانی جمعیت یکی از دغدغه‌های اصلی مراجع و علما است

حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: 🔹جوانی جمعیت را یکی از دغدغه‌های اصلی مراجع و علما است. باید با ایجاد مشوق‌های لازم و برداشتن موانع موجود در راستای جوانی جمعیت و آموزش به خانواده‌ها تلاش کرد.

🔹دشمن همواره به دنبال تضعیف سلامت و امنیت مردم است. در دوران کرونا و تا پیش از دستیابی نسبی به تولید واکسن کشورهای خارجی از قرار دادن واکسن به مردم ایران خودداری می‌ کردند.