حاج‌صفی به رکورد مهدوی‌کیا رسید
حاج‌صفی به رکورد مهدوی‌کیا رسید

حاج‌صفی به رکورد مهدوی‌کیا رسید کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با حضور در بازی ایران و بوسنی، یکصد و یازدهمین بازی خود را انجام داد و به رکورد مهدوی‌کیا در تعداد بازی‌های ملی رسید.

حاج‌صفی به رکورد مهدوی‌کیا رسید

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با حضور در بازی ایران و بوسنی، یکصد و یازدهمین بازی خود را انجام داد و به رکورد مهدوی‌کیا در تعداد بازی‌های ملی رسید.