حادثه خونین قبل از دیدار تیم فوتبال عراق برابر قطر
حادثه خونین قبل از دیدار تیم فوتبال عراق برابر قطر

🔻حادثه خونین قبل از دیدار تیم فوتبال عراق برابر قطر 🔹اتوبوسی که هواداران تیم ملی فوتبال عراق را به ورزشگاه بصره می‌برد دچار سانحه تصادف شد که در نتیجه آن ۱۵ نفر تاکنون کشته شده‌اند. 🔹۱۱ نفر هم در بیمارستان بستری شده ‌اند.

🔻حادثه خونین قبل از دیدار تیم فوتبال عراق برابر قطر

🔹اتوبوسی که هواداران تیم ملی فوتبال عراق را به ورزشگاه بصره می‌برد دچار سانحه تصادف شد که در نتیجه آن ۱۵ نفر تاکنون کشته شده‌اند.

🔹۱۱ نفر هم در بیمارستان بستری شده ‌اند.