حاکمیت گرمای هوا در بخش گسترده ای از کشور طی روز های آینده
حاکمیت گرمای هوا در بخش گسترده ای از کشور طی روز های آینده

حاکمیت گرمای هوا در بخش گسترده ای از کشور طی روز های آینده 🔹طی سه روز آینده در کشور اصلی ترین پدیده جوی، گرمای شدید هوا خواهد بود و بنابراین انتظار افزایش محسوس دما را در بسیاری از نقاط کشور طی روز های آینده داریم. 🔹استان های نوار جنوبی، غربی و فلات مرکزی برای روز […]

حاکمیت گرمای هوا در بخش گسترده ای از کشور طی روز های آینده

🔹طی سه روز آینده در کشور اصلی ترین پدیده جوی، گرمای شدید هوا خواهد بود و بنابراین انتظار افزایش محسوس دما را در بسیاری از نقاط کشور طی روز های آینده داریم.

🔹استان های نوار جنوبی، غربی و فلات مرکزی برای روز های آینده هوای بسیار گرمی خواهند داشت و دماهای بیشینه به بیش از ۴۰ درجه خواهد رسید.