حجم تخلف فروش گوشت الاغ و اسب نگران‌کننده نیست
حجم تخلف فروش گوشت الاغ و اسب نگران‌کننده نیست

حجم تخلف فروش گوشت الاغ و اسب نگران‌کننده نیست رئیس سازمان نظام دامپزشکی:فروش گوشت اسب و الاغ به حدی نیست که مردم نگران باشند و تصور کنند همه گوشت های موجود در بازار از این دست هستند. 🔹سازمان دامپزشکی در این خصوص اطلاع رسانی کرد و قطعا بر بحث کشتارهای غیرمجاز نیز توجه ویژه‌ای دارد. […]

حجم تخلف فروش گوشت الاغ و اسب نگران‌کننده نیست

رئیس سازمان نظام دامپزشکی:فروش گوشت اسب و الاغ به حدی نیست که مردم نگران باشند و تصور کنند همه گوشت های موجود در بازار از این دست هستند.

🔹سازمان دامپزشکی در این خصوص اطلاع رسانی کرد و قطعا بر بحث کشتارهای غیرمجاز نیز توجه ویژه‌ای دارد.

🔹مردم اگر موادغذایی را مشاهده می‌کنند که قیمت آن خارج از عرف است قطعا بدانند سالم نیست و درست نیست و اگر به جایی مراجعه کردند که پروانه کسب آنها مشخص نبود، اعتماد نکنند./ایسنا