حذف تصویر یوزپلنگ از پیراهن تیم ملی فوتبال عقبگرد است
حذف تصویر یوزپلنگ از پیراهن تیم ملی فوتبال عقبگرد است

🔻حذف تصویر یوزپلنگ از پیراهن تیم ملی فوتبال عقبگرد است سالاری، متخصص اکولوژی:حذف تصویر  یوزپلنگ آسیایی از پیراهن تیم ملی کار صحیحی نیست. 🔹یوز به عنوان گونه چتر می‌تواند توجه مردم به سایر گونه‌های در معرض انقراض را جلب کند تا آن‌ها نیز از این موضوع مرتفع شوند. 🔹این تصویر دغدغه محیط زیستی به‌ویژه در […]

🔻حذف تصویر یوزپلنگ از پیراهن تیم ملی فوتبال عقبگرد است

سالاری، متخصص اکولوژی:حذف تصویر  یوزپلنگ آسیایی از پیراهن تیم ملی کار صحیحی نیست.

🔹یوز به عنوان گونه چتر می‌تواند توجه مردم به سایر گونه‌های در معرض انقراض را جلب کند تا آن‌ها نیز از این موضوع مرتفع شوند.

🔹این تصویر دغدغه محیط زیستی به‌ویژه در جهت توجه به موضوع حیات وحش را برای کل مردم فراهم کرده است.