حذف نام همسر از شناسنامه پس از جدایی دغدغه بسیاری از افراد است.
حذف نام همسر از شناسنامه پس از جدایی دغدغه بسیاری از افراد است.

همه چیز درباره حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق 🔹حذف نام همسر از شناسنامه پس از جدایی دغدغه بسیاری از افراد است. مسلماً کسی که پس از طی مراحلی دشوار به آخر خط یعنی طلاق رسیده، ترجیح می‌دهد بعد از جدایی به‌طور کامل زندگی گذشته را فراموش کند و با حذف نام همسر […]

همه چیز درباره حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق

🔹حذف نام همسر از شناسنامه پس از جدایی دغدغه بسیاری از افراد است.

مسلماً کسی که پس از طی مراحلی دشوار به آخر خط یعنی طلاق رسیده، ترجیح می‌دهد بعد از جدایی به‌طور کامل زندگی گذشته را فراموش کند و با حذف نام همسر سابق از شناسنامه بار روانی موجود را کاهش دهد، اما به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، پاک کردن نام همسر طبق قانون و مقررات سازمان ثبت‌احوال شرایطی دارد.