حسن روحانی: تدبیر رهبری انسجام ملی را تقویت خواهد کرد
حسن روحانی: تدبیر رهبری انسجام ملی را تقویت خواهد کرد

حسن روحانی: تدبیر رهبری انسجام ملی را تقویت خواهد کرد/ امیدوارم در آینده گشایش‌های تازه‌ای ایجاد شود رئیس‌جمهور پیشین:جمهوری اسلامی بر اساس خواست مردم شکل گرفته و بزرگترین قدرت و سرمایه آن همین پایگاه مردمی است.  🔹تدبیر رهبر انقلاب، نقطه آغاز ترمیم شکاف‌های پدیدآمده و احیای سرمایه مردمی انقلاب است که آثار بسیار مهمی در […]

حسن روحانی: تدبیر رهبری انسجام ملی را تقویت خواهد کرد/ امیدوارم در آینده گشایش‌های تازه‌ای ایجاد شود

رئیس‌جمهور پیشین:جمهوری اسلامی بر اساس خواست مردم شکل گرفته و بزرگترین قدرت و سرمایه آن همین پایگاه مردمی است. 

🔹تدبیر رهبر انقلاب، نقطه آغاز ترمیم شکاف‌های پدیدآمده و احیای سرمایه مردمی انقلاب است که آثار بسیار مهمی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور خواهد داشت. این فرمان رهبری، دلسوزان کشور و نظام را امیدوار و انسجام ملی را تقویت خواهد کرد. 

🔹حق این مردم زندگی در رفاه و امنیت و آسایش است. همه مردم با هر آئین و قومیت و گرایشی در این کشور صاحب حق و نظر هستند. 

🔹هر کردار و گفتاری که کرامت زنان و مردان، حقوق همه اقشار اجتماعی و رضایت عمومی را خدشه‌دار کند، خلاف امنیت ملی و مصالح عمومی است. 

🔹یکی از این گشایش‌ها، رفع تحریم‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم است. با رفع دشواری‌های دسترسی مردم به اینترنت، هم رضایت عمومی ایجاد کرد و هم کسب‌وکارهای مجازی را رونق بخشید. همچنین همدلی بیشتری با مردم، به خصوص جوانان و زنان ایجاد و خواسته‌ها و مطالبات آن‌ها را تامین کرد.