حسن یزدانیمثل همیشه با اقتدار فینالیست شد
حسن یزدانیمثل همیشه با اقتدار فینالیست شد

«حسن یزدانی» مثل همیشه با اقتدار فینالیست شد حسن یزدانی در نیمه‌نهایی وزن ٨۶ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان مقابل جاورایل شاپیف از ازبکستان با نتیجه ده بر صفر به برتری رسید و گام به فینال گذاشت.

«حسن یزدانی» مثل همیشه با اقتدار فینالیست شد

حسن یزدانی در نیمه‌نهایی وزن ٨۶ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان مقابل جاورایل شاپیف از ازبکستان با نتیجه ده بر صفر به برتری رسید و گام به فینال گذاشت.