حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه در مسقط:ایران دست بسته نیست
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه در مسقط:ایران دست بسته نیست

🔻حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه در مسقط:ایران دست بسته نیست. اگر دخالت‌های غرب ادامه پیدا کند ایران به سمت plan B  می‌رود. 🔹ایران مذاکره برای مذاکره نکرده، بلکه از ماه‌ها قبل به دنبال مذاکره برای توافق بود. 🔹اگر طرف‌های مقابل دست از ریاکاری برندارند معلوم نیست پنجره توافق که امروز باز است فردا هم باز بماند. […]

🔻حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه در مسقط:ایران دست بسته نیست.

اگر دخالت‌های غرب ادامه پیدا کند ایران به سمت plan B  می‌رود.

🔹ایران مذاکره برای مذاکره نکرده، بلکه از ماه‌ها قبل به دنبال مذاکره برای توافق بود.

🔹اگر طرف‌های مقابل دست از ریاکاری برندارند معلوم نیست پنجره توافق که امروز باز است فردا هم باز بماند.

🔹سلطان عمان ابتکارهایی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات دارد که از آنها برای رسیدن به توافق خوب استقبال می‌کنیم.