«حسین سلاح‌ورزی» رییس اتاق بازرگانی ایران شد
«حسین سلاح‌ورزی» رییس اتاق بازرگانی ایران شد

«حسین سلاح‌ورزی» رییس اتاق بازرگانی ایران شد حسین سلاح ورزی، با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد.

«حسین سلاح‌ورزی» رییس اتاق بازرگانی ایران شد

حسین سلاح ورزی، با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد.