حسین شریعتمداری: فوت خانم مهسا امینی ربطی به نیروی انتظامی ندارد
حسین شریعتمداری: فوت خانم مهسا امینی ربطی به نیروی انتظامی ندارد

حسین شریعتمداری: فوت خانم مهسا امینی ربطی به نیروی انتظامی ندارد 🔹مدیر مسئول کیهان: فوت خانم مهسا امینی اتفاق ناگواری بوده است ولی این رخداد آنگونه که تمامی شواهد و اسناد نشان می‌دهد اولاً؛ ربطی به نیروی انتظامی ندارد و ثانیاً آشوب‌ها و اقدامات وحشیانه آشوبگران نمی‌تواند در واکنش به آن صورت پذیرفته باشد.

حسین شریعتمداری: فوت خانم مهسا امینی ربطی به نیروی انتظامی ندارد

🔹مدیر مسئول کیهان: فوت خانم مهسا امینی اتفاق ناگواری بوده است ولی این رخداد آنگونه که تمامی شواهد و اسناد نشان می‌دهد اولاً؛ ربطی به نیروی انتظامی ندارد و ثانیاً آشوب‌ها و اقدامات وحشیانه آشوبگران نمی‌تواند در واکنش به آن صورت پذیرفته باشد.