حضور رئیسی در مراسم افطاری کارگران
حضور رئیسی در مراسم افطاری کارگران

حضور رئیسی در مراسم افطاری کارگران 🔹رئیسی با حضور در کارخانه تولید محصولات بهداشتی فیروز از نزدیک با مسئولان، کارگران و کارکنان این واحد تولیدی گفتگو و در جریان فعالیت‌های آن قرار گرفت.🔹رئیس جمهور پس از بازدید از قسمت‌های مختلف این واحد تولیدی نماز مغرب و عشا را در کنار کارگران کارخانه فیروز اقامه و […]

حضور رئیسی در مراسم افطاری کارگران

🔹رئیسی با حضور در کارخانه تولید محصولات بهداشتی فیروز از نزدیک با مسئولان، کارگران و کارکنان این واحد تولیدی گفتگو و در جریان فعالیت‌های آن قرار گرفت.🔹رئیس جمهور پس از بازدید از قسمت‌های مختلف این واحد تولیدی نماز مغرب و عشا را در کنار کارگران کارخانه فیروز اقامه و روزه خود را نیز به همراه کارگران این واحد تولیدی افطار کرد.