حضور قلعه نویی در تمرین تیم ملی بانوان
حضور قلعه نویی در تمرین تیم ملی بانوان

حضور قلعه نویی در تمرین تیم ملی بانوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که روز گذشته در تمرین نوجوانان حضور پیدا کرده بود، در ادامه روند خود، قبل از تمرین امروز شاگردانش حضور سر زده‌ای در تمرین تیم ملی بانوان داشت.

حضور قلعه نویی در تمرین تیم ملی بانوان

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که روز گذشته در تمرین نوجوانان حضور پیدا کرده بود، در ادامه روند خود، قبل از تمرین امروز شاگردانش حضور سر زده‌ای در تمرین تیم ملی بانوان داشت.